Internetretten, 4. udgave (Ex Tuto 2024)

Jan Trzaskowski (red.), Christian Bergqvist, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Hanne Kirk, Lene Wacher Lentz, Thomas Riis & Marie Jull Sørensen, Internetretten (4. udgave, Ex Tuto 2024)

1. Internet og jura (Jan Trzaskowski)

DEL I: GRUNDRETTIGHEDER

2. Ytringsfrihed og privatlivsbeskyttelse (Søren Sandfeld Jakobsen)

3. Personoplysninger (Jan Trzaskowski)

DEL II: MARKEDET

4. Markedsføring (Jan Trzaskowski)

5. Ophavsret (Hanne Kirk)

6. Forretningskendetegn (Thomas Riis)

7. Domænenavne (Thomas Riis)

8. Konkurrenceret (Christian Bergqvist)

9. Digitale platforme (Marie Jull Sørensen)

DEL III: SALG OG BETALING

10. Aftaler og fjernsalg (Susanne Karstoft)

11. Køb af digitale ydelser (Søren Sandfeld Jakobsen)

12. Internetbetalinger (Susanne Karstoft)

DEL IV: SIKKERHED, ANSVAR OG RETSHÅNDHÆVELSE

13. Informationssikkerhed (Søren Sandfeld Jakobsen)

14. Cybercrime og politiets efterforskning (Lene Wacher Lentz)

15. Mellemmandsansvaret (Søren Sandfeld Jakobsen)

16. International retshåndhævelse (Jan Trzaskowski)
© Christian Bergqvist, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Hanne Kirk, Lene Wacher Lentz, Thomas Riis, Marie Jull Sørensen og Jan Trzaskowski | Ex Tuto A/S